In gesprek over seks

Arjet Borger

Review

Ark Media

in_gesprek_over_seks_1_0

Seks, een mooi maar ook lastig onderwerp. Seksuele opvoeding staat niet los van de rest van het opvoeden. Je leert je kind goede, gezonde keuzes maken óók op het gebied van seksualiteit.

Maar in gesprek gaan met je kinderen, of met de kinderen in bijvoorbeeld de jeugdclub, is niet altijd makkelijk. Je neemt als volwassene je eigen opvoeding en omgang met seksualiteit immers mee.

Voor wie

De schrijfster wil in dit boek handvatten geven om eerlijk met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over seks. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dit gesprek al op jonge leeftijd begint. Maar het boek is met name interessant wanneer je te maken hebt met pubers.

Rol van ouders

We leven in een tijd waarin seks ruimschoots voorhanden is in reclame, tijdschriften, op televisie en internet. Daarom is jouw rol als ouder juist zo belangrijk! In de veelheid aan prikkels moet het gezin de plek zijn waar kinderen en jongeren kunnen leren hoe ze zelf met seks omgaan.

Oordelen ontbreken in dit boek. De schrijfster pleit voor een open gesprek, dé antwoorden op wat mag wel/niet zul je in dit boek niet vinden. Wel de aanzet om ook zelf goed na te denken over  lastige onderwerpen binnen  christelijke  kringen zoals homoseksualiteit, zelfbevrediging en porno.

Gesprek

Arjet Borger vindt het belangrijk om het gesprek over  seksualiteit niet alleen te koppelen aan hoe God daar naar kijkt. Ze is er voorstander van om met kinderen natuurlijk over God te praten en dus ook over Gods bedoeling met seksualiteit. Maar daarnaast  is het ook belangrijk het gesprek over seks op zich te voeren.

Vier belangrijke punten

Er zijn vier belangrijke punten in het omgaan met praten over seksualiteit

  • Ga ontspannen om met seksualiteit
  • Geef zelf de informatie aan je kind
  • Kies je eigen taal
  • Sluit aan op de leefwereld van je kind.

Openheid

Is er in jouw gezin ruimte voor dit open gesprek? Kunnen je kinderen met hun vragen bij je terecht?

Een open gesprek houdt trouwens niet in dat er geen grenzen  mogen zijn. Je hoeft je kind niet alles over je eigen seksleven te vertellen  bijvoorbeeld. Kinderen moeten ook leren dat sommige zaken te privé zijn om te bespreken.

Niet alleen serieus

Zoals ik aan het begin van dit review al stelde is seks een mooi maar soms lastig onderwerp. Het advies van de schrijfster om het gesprek over seks niet altijd te serieus te laten zijn maar ook ruimte te geven aan grapjes of het erkennen dat het soms wat onhandig  gaat, daar sluit ik me van harte bij aan. 

Kortom een boek dat je kan helpen om eens goed na te denken over de manier waarop seksuele opvoeding een plek heeft binnen jullie gezin.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *